Print Friendly, PDF & Email

La directora d’una escola que conec va convocar les mestres d’ infantil per proposar-les uns canvis. Volia, va dir, saber l’opinió de les seves companyes i decidir entre totes. Un cop exposats els canvis va sotmetre’ls a votació. Per sorpresa seva, les seves companyes van votar totes en contra. Lluny de resignar-se, la directora va etzibar: “bé, doncs, sapigueu que els canvis es faran igualment”.

Butlletí