Print Friendly, PDF & Email

Reclamació de la indemnització per cessament del contracte temporal interí

Els serveis jurídics de la UGT estan guanyant sentències que obren la porta a que el interins tinguin dret a percebre una indemnització de 20 dies per any treballat, del setembre 2013 a l’agost 2017.

Veniu a la assemblea i us informarem!