Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

Per tal d’informar sobre el procés d’adjudicacions hem organitzat assemblees  que farem per tota Catalunya:

LLOCS:

Lleida, Barcelona, Girona, Baix Llobregat, Vallés Oriental,  Maresme, Vallés occidental, Terres de l’ebre, Tarragona, Vilanova i la Geltrú.

ORDRE DEL DIA:

1.-Adjudicacions provisionals prèvies

2.-Adjudicacions provisionals  funcionari de carrera afectat per la pèrdua de destinació definitiva

3.-Professorat amb destinació definitiva o provisional al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s’estableix a l’article 25.

4.-Professorat que ha de tenir destinació provisional en data 1.9.2015.

5.-Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis

6.-Professorat interí 

7.-Regulació de la borsa curs 2015 – 2016 novetats importants