Print Friendly, PDF & Email

Com sabeu, després que els nostres Serveis Jurídics obtinguessin diverses sentències favorables que van obligar l’Administració a reintegrar els imports indegudament impagats, la UGT va oferir a tots els treballadors la possibilitat de tramitació de reclamacions individuals per a la devolució de la part meritada de la paga extra de 2012.

EL butlletì