Print Friendly, PDF & Email

📡*ATENCIÓ:* Modificació del calendari d’oposicion

*Setembre* – Prova d’idiomes per als no exempts
*Setembre* – Acte de presentació de la programació
*Setembre* – Defensa de la programació i unitats
*Octubre* – Segona part. Supòsit pràctic i temari.
*Desembre* – Presentació de mèrits
*Febrer* – Llista definitiva