Print Friendly, PDF & Email

Les nostres nòmines ja estan disponibles. Aquest mes de novembre cobrem un augment de sou de l’1,5% i els endarreriments corresponents a l’any 2022. Tot fruit de l’acord signat per UGT amb el govern de l’Estat, que ha permès augmentar els nostres salaris un 3,5% aquest any i que l’augmentaran un altre 3,5% al 2023 i un 2,5% al 2024.

Com a sindicat majoritari a l’Estat però minoritari en l’àmbit de l’Educació Pública de Catalunya, estem orgullosos i orgulloses de poder negociar, millorar i guanyar drets allà a on tenim representació i on podem ser decisius i útils. En contraposició al que passa en l’àmbit de la Mesa Sectorial d’Educació de la Generalitat, no és casualitat que gairebé la totalitat de les millores que hem obtingut els i les docents de Catalunya hagin estat signades fora d’aquest espai de negociació.

Malgrat això, sempre que aconseguim una millora, sorgeix la crítica de qui no participa en la seva consecució. Qui diu voler sempre tot però rarament aconsegueix res i queda retratat per la seva manca objectiva de resultats. Malauradament, ja ens hem acostumat: quan la UGT va aconseguir el retorn de les pagues extraordinàries de 2012, 2013 i 2014, el sindicat majoritari ja ens acusava de pactar engrunes. No és d’estranyar que, quan aconseguim un notable augment de sou en els anys vinents, el mateix sindicat digui que és del tot insuficient.

A Catalunya, tenim un problema evident. Els i les docents de Catalunya tenim pitjors condicions laborals que la pràctica totalitat dels nostres companys i companyes de la resta de l’Estat. Segons l’informe Retribuciones docentes en la Enseñanza Pública 2022 (dades prèvies a l’increment salarial del 2022), el sou del personal docent de Catalunya es situa el quart per la cua de tot l’Estat. El pitjor remunerat una vegada compleix 6 anys d’experiència. No pot ser que qualsevol millora hagi de pactar-se fora de la Mesa Sectorial d’Educació i sigui criticada, precisament, per qui té la representativitat de les i els treballadors que han de gaudir d’aquestes millores.

A la UGT creiem en un sindicalisme útil. Tots els sindicats hem de lluitar per la consecució de millores laborals però no hem d’oblidar la força de cada organització. Sabem que, ara per ara, representem només al 7,3% dels i les docents de Catalunya (22 delegats de personal), enfront del 42,8% que representa el sindicat majoritari (162 delegats de personal). Més important que guanyar eleccions amb majories gairebé absolutes és saber què fer amb aquesta representativitat. Objectivament, estem pitjor que fa 10 anys. Si estem a la cua de l’Estat quant a recuperació de drets laborals, haurem de situar la nostra mirada tant en els polítics que ens governen com en les organitzacions sindicals que ens representen de manera majoritària.

Sindicalisme útil: combatius quan toca (dormint davant el despatx de Cambray, ocupant el Saló de l’Ensenyament, convocant i participant en totes les jornades de vaga…) però també capaços d’arribar a pactes que milloren les condicions laborals de totes i tots. Alegrant-nos per cada avenç laboral i treballant per les millores futures.

A la UGT estem molt orgullosos i orgulloses de la feina feta! Estarem sempre al vostre costat!