Print Friendly, PDF & Email

Segons declaracions del Conseller:

El Departament d’Educació destinarà un total de 56,8M€ a baixar la ràtio als centres públics d’educació infantil i primària, passant d’aquesta manera dels 25 alumnes per aula als 20.
La mesura començarà el curs vinent, 2022-2023, a Infantil-3 (I3), i per tant, els primers infants que es beneficiaran d’aquesta mesura són els nascuts al 2019. Aquesta mesura s’aplicarà de forma continuada durant tots els cursos. “En 9 anys totes les escoles del país tindran classes de màxim 20 nens i nenes a tots els cursos

El proper curs es destinaran 90M€ a garantir la gratuïtat de l’educació als infants de 2 a 3 anys (i2) per a les famílies, com a mesura per afavorir l’aprenentatge, la socialització, la conciliació laboral de les famílies i per lluitar contra el despoblament dels entorns rurals. La incorporació progressiva de l’educació infantil als ensenyaments gratuïts permetrà assolir un sistema d’educació bàsica de 0 a 18 anys sostingut amb fons públics.

La inversió en escola inclusiva creix en 32M€ respecte el pressupost anterior, per a la incorporació de 278 nous professionals a centres públics i concertats: 171 dotacions docents i 107 d’atenció educativa.