Print Friendly, PDF & Email

resfriadoEl 17 de juny hem mantingut la quarta reunió del Grup de Treball, creat de l’acord de la Mesa General de Negociació el 20 de setembre de 2012 i que té l’encàrrec d’analitzar la viabilitat d’incorporar nous supòsits que requereixin una especial protecció i que aconsellin la percepció del 100% de les retribucions en situacions d’Incapacitat Temporal, així com l’adopció d’altres mesures socials. Com recordareu, a l’anterior reunió UGT va plantejar d’entrada la incorporació de dos nous supòsits:

● Les intervencions mèdiques invasives com ara colonoscòpies, broncoscòpies, fibroscòpies, artroscòpies, exploracions amb contrast endovenós, etc.
● Les baixes derivades d’una malaltia crònica

La resposta de l’Administració ha estat clara i contundent: NO
Pel que fa a les intervencions mèdiques invasives, l’Administració considera que amb la proposta que hi ha damunt la taula de negociació sobre les absències justificades per motius de salut ja queda solucionat el problema. Si el treballador disposa de 30 hores per absentar-se, doncs que les utilitzi per això.
Pel que fa a les baixes derivades de malaltia crònica, l’Administració diu que actualment ja tenen la possibilitat de fer més dies d’absència justificada sense reducció de les retribucions.
L’Administració va ser clara i contundent: no pensen tractar en el grup de treball cap supòsitnou ja que no volen parlar de res que suposi més despesa econòmica.
UGT es va negar a parlar en termes econòmics de la salut dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya. La salut de tots nosaltres no pot estar condicionada a xifres econòmiques.
Des d’UGT vam manifestar que el grup de treball té un encàrrec de la Mesa en el qual consta l’anàlisi de més supòsits. Les circulars sobre absències justificades no són moneda de canvi per no voler incorporar nous supòsits.
UGT recorda un cop més a l’Administració que els empleats/des de la Generalitat continuen patint un greuge comparatiu davant els companys que treballen en altres administracions públiques de la pròpia Catalunya i reitera la petició d’ampliar el grup de malalties susceptibles de rebre el 100% de les retribucions.
La propera reunió serà durant el mes de setembre. UGT continuarà treballant sense descans en el grup de treball per tal de protegir els treballadors/res malalts en situació d’IT.
US MANTINDREM INFORMATS!!!