Print Friendly, PDF & Email

Activitats en llengües estrangeres. Estiu 2013

 

La publicació del programa d’estiu en llengües estrangeres està prevista per a mitjans del mes de maig. 

El  programa inclou cursos de metodologia i de llengua.

Aquest any totes les activitats es duran a terme a Catalunya durant el mes de juliol.