Print Friendly, PDF & Email

Convocatòria oberta del 21 de gener al 9 de febrer de 2015

Cossos i especialitats que es convoquen

Requisits per a la incorporació

Prova de capacitació per especialitat