Print Friendly, PDF & Email

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2023-2024, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Aquestes modificacions tindran efectes per als nomenaments que es facin a l’inici del curs 2023-2024.

El número d’ordre de la borsa de treball 2023-2024 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà del 4 al 15 de maig de 2023, ambdós inclosos.

El número d’ordre de la borsa de treball del personal interí docent del curs 2023-2024 és definitiu.

Els períodes de modificació de dades previstos per al curs 2023-2024 són els següents:

  • Del 12 al 19 de setembre de 2023
  • Del 13 al 20 de novembre de 2023
  • Del 22 al 29 de gener de 2024
  • Del 11 al 18 de març de 2024

Si escau, s’obriran períodes amb caràcter excepcional, el primer està previst del 12 al 14 de juliol de 2023.