Print Friendly, PDF & Email

Nova obertura de la Borsa de personal docent

Del 22 de juny al 20 de desembre de 2023

 

UGT Educació Pública sol·licitem que el Departament aclareixi la situació de les persones que actualment hi formen part de la Borsa, però que no aconseguiran plaça per Concurs de mèrits o les oposicions d’estabilització.

Com es recull a la Llei 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, demanem que s’asseguri a les persones que no superin els processos selectius d’estabilització (Concurs de mèrits o oposicions d’estabilització) que continuaran a la Borsa (si en formaven part) i no rebran cap modificació respecte al seu número d’ordre.

UGT Educació Pública