Print Friendly, PDF & Email
  • Publicació de la convocatòria al DOGC: 15 de gener de 2020
  • Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 4 de febrer de 2020
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: 28 de febrer de 2020
  • Termini per presentar reclamacions: del 2 al 13 de març de 2020
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: 22 de maig de 2020
  • Proves de llengües: 12 de juny de 2020, a les 16 hores (només qui n’hagi de fer alguna)
  • Acte de presentació: 13 de juny de 2020, a les 10 hores
  • Finalització del procediment selectiu: abans del 30 novembre de 2020

Places per especialitat