Print Friendly, PDF & Email

ORDRE EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als
centres educatius no universitaris de Catalunya.

Calendari escolar del curs 2020-2021