Print Friendly, PDF & Email

Previsió de les dates del proper curs

Durant el mes d’abril es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’ordre que regula el calendari escolar per al curs 2015-2016.

Les dates d’inici i final de classes, els períodes de vacances escolars i els dies de lliure disposició per al curs 2015-2016 són els següents:

Inici de les classes

  • 14 de setembre de 2015: segon cicle d’educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.
  • No més tard del 21 de setembre de 2015: cicles formatius de grau superior i centres de formació d’adults.
  • No més tard del 28 de setembre de 2015: ensenyaments de formació instrumental, català i castellà de formació d’adults i escoles oficials d’idiomes.

Final de les classes

  • 21 de juny de 2016.

Períodes de vacances

  • Nadal: Del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016.
  • Setmana Santa: Del 19 al 28 de març de 2016.

Dies de lliure disposició

  • S’estableixen 4 dies de lliure disposició