Print Friendly, PDF & Email

Concurs de trasllats:
Un cop revisades totes les sol·licituds, el 4 de març es farà pública la resolució provisional d’adjudicació de destinacions del concurs de trasllats dels cossos d’ensenyaments secundaris, escoles oficials d’idiomes, escoles d’arts i de la inspecció d’educació.

El termini per presentar reclamacions i, en el cas de participació voluntària, desistiments és de 10 dies hàbils, del 5 al 18 de març.

Pel que fa a la resolució provisional del cos de mestres, la previsió és que es faci pública una setmana més tard, l’11 de març, sempre i quan no es produeixin incidències en l’aprovació dels resultats.

Segons el calendari previst, la resolució definitiva dels 2 concursos es resoldrà a mitjan maig.

UGT Educació