Print Friendly, PDF & Email

Publicació de la convocatòria: Segona quinzena de novembre 2017

Termini de presentació de sol·licituds: Desembre 2017

Llista provisional d’admesos i exclosos: Segona quinzena de gener 2018

Llista definitiva d’admesos i exclosos: Primera quinzena de març 2018

Inici del procediment selectiu: Mitjans d’abril 2018

Finalització del procediment selectiu: Primera quinzena de juny 2018

Places per especialitat

Assemblea informativa per al professorat interí o substitut

Cursos de preparació oposicions 

Temaris per cossos i especialitats

Butlletí preparació oposicions Mestres

Butlletí preparació professorat secundària