Print Friendly, PDF & Email

🔴UGT Informa 🔴

Calendari oposicions 2023

☝️Fase d’oposició

📌 Tramesa de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge a la bústia de correu del tribunal assignat: 30 de juny de 2023
📌Prova de llengües: 30 de juny de 2023, a les 16 hores (només qui n’hagi de fer)
📌Acte de presentació UD o SA en paper i part A de la prova: 1 de juliol de 2023
📌 Part B1: exposició i defensa UD/SA: citació pel tribunal en dies posteriors
📌Part B2 (nomès FP). Exercici pràctic: citació pel tribunal

☝️Fase de mèrits: a partir de setembre de 2023

📌Publicació al DOGC d’aspirants seleccionats: abans del 31 de desembre de 2023
📌Fase de pràctiques: de l‘1 de setembre al 15 de desembre de 2024
📌Nomenament funcionaris de carrera: 31 de desembre de 2024

🖱️ Enllaç a la informació del Departament

UGT Educació Pública