Print Friendly, PDF & Email

UGT Informa:

 📌 Dates clau de les Oposicions 2023

-Fase d’oposició, tramesa de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge a la bústia de correu del tribunal assignat: 30 de juny de 2023

-Prova de llengües: 30 de juny de 2023, a les 16 hores (només qui n’hagi de fer)

-Acte de presentació i part A de la prova: 1 de juliol de 2023 

-Fase de mèrits: a partir de setembre de 2023 

-Publicació al DOGC d’aspirants seleccionats: abans del 31 de desembre de 2023

-Fase de pràctiques: de l’1 de setembre al 15 de desembre de 2024

-Nomenament funcionaris de carrera: 31 de desembre de 2024

UGT Educació Pública