Print Friendly, PDF & Email

Canvi ordinari: de l’1 al 30 de juny

Els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’afiliació, que estiguin adscrits a l’INSS (Sistema Sanitari Públic) o a les Entitats d’Assegurança d’Assistència Sanitària, poden sol.licitar canvi d’entitat durant el mes de gener i de juny de cada any.

Puc fer el canvi d’entitat d’assistència sanitària per internet?

Sí, a través de la Sede Electrónica de Muface .

Cal estar en possessió d’un certificat electrònic reconegut o un DNI electrònic o Cl @ veu Permanent o Cl @ veu PIN. Si voleu registrar-se a Cl @ veu, entre aquí.

Si té certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@VE Permanent i Cl@VE PIN, a través de la seu electrònica de MUFACE, les 24 hores del dia, sense necessitat de desplaçar-se, es poden efectuar canvis ordinaris entre entitats d’assegurança Privat d’Assistència Sanitària , així com a l’INSS / Sistema Sanitari Públic.

Com puc fer el canvi d’entitat d’assistència sanitària per altres mitjans?

Per correu postal, descarregant i enviant el Model de Sol·licitud Cambio_de_Entidad, emplenat i signat, al seu Servei Provincial

**** covid 19 és possible que no hi hagi atenció presencial utilitza  correu postal o internet **acudir a qualsevol oficina de MUFACE.

Empleneu i ferma l’imprès de canvi d’entitat (S’obre en una finestra), que pot obtenir de la pàgina web o que li facilitaran a la seva oficina de MUFACE.

Lliuri’l amb el document d’afiliació o, si s’escau, amb el document assimilat al d’afiliació que té en el seu poder.

Més informació Butlletí

Entitats d’Assegurances d’Assistència Sanitària

Tipus de Prestació: 

Assistència Sanitària concertada en territori nacional

De què es tracta?

Si el mutualista ha optat per Entitats d’Assegurances, podrà triar entre una de les següents: