Print Friendly, PDF & Email

Per tramitar la jubilació el personal docent ho ha de fer sol·licitant cita prèvia al servei territorial al qual resti adscrit i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona. La sol·licitud de cita prèvia es realitza a la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya i cal seleccionar la temàtica “Educació i Formació” i “Tràmits de personal docent” i escollir el serveis territorials on voleu ser atesos.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el vostre model de formulari, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.

Durant el mes d’octubre la cita prèvia s’implantarà en més tràmits de personal docent com les sol·licituds de permisos i llicències, compatibilitats i la borsa de treball.