Print Friendly, PDF & Email

Es veritat la Fete-Ugt ha firmat aquesta retallada obligada perquè la retallada no sigui pitjor. Si haguéssim deixat fer el govern de Catalunya ens hagués deixat sense cobrar els tres primers dies i això la Fete-Ugt ho ha impedit.

Hem firmat sabem el que firmàvem pel bé de tots. Volíem defensar les malalties de llarga duració. I com vam dir en el post de fa tres dies, la Fete-Ugt no està d’acord en cap de les dos retallades que hem tingut.

Nosaltres vam defensar la sisena hora perquè  va generar més de 5000 llocs de treballs. Malgrat sempre ens vam queixar de la mala gestió de l’administració. Sempre hem defensat la sisena hora, malgrat els sindicats majoritaris sempre ha estat en contra de la sisena hora i ells  han esta partícip de la destrucció massiva de llocs de treball pel seu silenci.

E_B_490_CANVIS_BAIXA_CENTRES

2 thoughts on “Canvis en la prestació per baixes per malaltia o accident del personal docent”
 1. Mireu per on….
  Remenant per la Xarxa Social Facebook, en particular la del sindicat docent Ustec, m’atura l’atenció un comentari d’un usuari “innocentment infiltrat” (II) que respon als dubtes d’ altres usuaris habituals , en relació a l’Acord de la Mesa General sobre les Incapacitats Transitòries i en concret en referència a la unificació del tractament entre cotitzants del règim de la Seguretat Social i els de MUFACE.

  El comentari de (II ) deia textualment: “Ha canviat al final. UGT i CCOO s’han baixat els pantalons a canvi de que les persones amb SS cobressin el mateix que els de MUFACE.”

  I continua més avall formulant comentaris amb un apartent coneixement de causa que hom pensariem que hi era present en la negociació……: “És per tothom. Va ser un dels punts que es van canviar al final per tal que UGT i CCOO firmessin l’acord.” ( contestació a una persona que dubtava sobre si els interins i substituts no cobrarien els 3 primers dies…)

  Doncs bé, tal i com un es podria imaginar a partir de les afirmacions expressades en les línies anteriors, qualsevol persona que llegeixi aquests comentaris, fets des d’una aparent inocència, i no disposi d’altra informació més que aquesta, extraurà una idea equívoca d’uns fets que malauradament no podrà contrastar: “ la signatura de l’acord depenia única i exclusivament d’aquesta unificació “. I més enllà, sigui dit de pas com aquell que no vol la cosa…. , el signants UGT i CCOO “ s’han baixat el pantalons”…. ( ve’t aquí la falca publicitària…!!!)

  Arribats a aquest punt, com no podia ser d’altra forma, els comentaris del grup de la xarxa en qüestió comencen a despendre espurnes de foc…..

  El “populisme sindical” no és ni serà mai una bona eina per a la defensa dels treballadors i treballadores i aquest exemple, com molts d’altres, n’és una bona mostra.
  Utilitzar el desconeixement jurídic i la desinformació dels treballadors en benefici d’una rentabilitat sindical, que perpetüi aquest clientelisme exacervat, només condueix al seu confusionisme i a la distorsió de la realitat, i en definitiva, al no res….. a la buidó .

  El Reial Decret 20/2012 ( el de Rajoy) és el que modifica en forma de Disposició derogatòria única, punt nº 5, l’article 21. 1 a) de la Ley de la Seguridad Social de los Funcionaris Civiles del Estado.
  Per tant és el Decret de Rajoy i no “altra idea perversa i manipuladora que algú pretén imposar”, el que elimina de facto “ el derecho de los Funcionarios Civiles del Estado a percibir las retribuciones íntegras durante los 3 primeros meses en caso de IT” .

  Dit això, per si algú encara no ho entèn, significa ni més ni menys, que quan un article es DEROGA, també es deroga el DRET al qual es refereix. I en aquest cas, els cotitzants de MUFACE podien quedar en la més absoluta indefensió jurídica, per buit de contingut legal, durant els tres primers mesos de baixa i sense cobertura salarial.

  D’altra banda, donat que és el mateix Reial Decret 20/2012 el que estableix uns topalls retributius màxims a negociar en cada Mesa d’Empleats Públics de CCAA, per cobrir i/o complementar al menys els 3 primers mesos, tant als col.lectius cotitzants d’un règim (SS) com de l’altre ( Muface), es feia del TOT IMPRESCINDIBLE UNIFICAR els criteris retributius complementaris per a tots dos, tenint en compte que:
  a) les prestacions de la Llei del Règim General de la Seguretat Social no han estat ni modificades ni derogades, i per tant es mantenen vigents per als seus cotitzants.
  b) Mentre que les prestacions del cotitzants de Muface es quedaven a 0.

  Així, doncs, algú encara pensa o qüestiona que no calia otorgar-li valor a la unificació de criteris i en conseqüència no acceptar-ho ? Cap col.lectiu ha de quedar en inferioritat de condicions respecte d’altra. I això sindicalment parlant, no és ni qüestionable ni opinable, amb o sense “pantalons”….

  I saltant a un altre tema, jo em pregunto:
  Per què ningú es pregunta, valgui la redundància, el motiu per al qual, s’ha permès que els substituts quedin en inferioritat de condicions laborals i salarials respecte dels seus col.legues interins i funcionaris?

  La resposta potser déu ser que en aquest cas “ AQUELLS QUE TANT PARLEN DE PANTALONS, NI SE’LS PUJEN NI SE’LS BAIXES “ , simplement, ELS HAN PERDUT !!

Comments are closed.