Print Friendly, PDF & Email

Companys, companyes,
Respecte a la nova situació en què queden les prestacions per Incapacitat Temporal, des de FETE-UGT volem fer els següents aclariments ja que s’està donant la informació tergiversada per part del sindicat USTEC-STEs.
Els tres sindicats amb representació vam estar a la Mesa General dels empleats de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tots tres sabem què es va plantejar en la reunió i en tenim l’acta.
Tots i totes sabem que qui retalla els drets dels treballadors i treballadores són els governs autonòmic i estatal. I també tots hem de saber que cap sindicat pot avalar cap retallada dels drets dels seus representats. FETE-UGT no ha avalat cap retallada sinó que s’hi ha oposat sempre, expressant-ho en les meses de negociació, en els mitjans de comunicació i organitzant i donant suport a les mobilitzacions.

Aquí a Catalunya, amb la “Llei de Mesures” se’ns va imposar la retallada del 75% del salari a partir del tercer mes de baixa. O sigui, que es penalitzaven les baixes per malaltia més llargues.
El Reial Decret Llei 20/2012 de 14 de juliol imposa com a normativa bàsica la retallada de salari en els primers 20 dies, però deixa que siguin les CCAA les que estableixin els percentatges de complementació de la prestació.
Funció Pública de Catalunya planteja als sindicats un acord en el que estableix que pagarà els percentatges màxims en cada tram i que restablirà el 100% de la retribució en les baixes més llargues de tres mesos.
NO SIGNAR L’ACORD, TAL COM HA FET USTEC-STEs COMPORTAVA:

  1.  Que els companys i les companyes que pateixen una baixa de més de tres mesos seguirien cobrant el 75% del salari fins al final de la baixa (Llei de Mesures). És gràcies a l’acord que cobraran el 100% del salari.
  2.  Que els companys i les companyes que cotitzen a la Seguretat Social, a partir del dia 15 d’octubre no cobrarien res de res els tres primers dies de la baixa; el 60% del tercer al vintè dia, i el 75% fins al final de la baixa.
  3.  És mitjançant l’acord que cobraran el 50%, el 75% i el 100%, que és el màxim que permet el RDL.

UGT, en la mesa de negociació aporta millores a unes mesures mai acceptades:
A proposta de la UGT s’aconsegueix que s’excepcionin les malaties durant l’embaràs i les derivades de la violència de gènere i també que es constitueixi una comissió de treball per veure quines malalties requereixen de més protecció i, per tant, puguin quedar fora de la reducció de la prestació.
Finalment, dir que el més fàcil és no comprometre’s i després tergiversar les informacions donant per sentat que unes organitzacions sindicals “avalen les retallades”. És una llàstima que un sindicat majoritari en l’ensenyament no es mulli més davant dels treballadors. A la Mesa van reconèixer que era una bona proposta i que millorava el que teníem, però que ells no firmarien. Què hauria passat si els altres sindicats haguéssim fet el mateix? Doncs que el Govern hauria aplicat els mínims ja descrits.
UGT forma part de les plataformes unitàries en defensa dels serveis públics i dels drets dels professionals de l’educació i seguirà lluitant per la via de la denúncia, de la mobilització i dels recursos jurídics contra una legislació i normativa lesiva per els treballadors i treballadores.
FETE-UGT UTILITZA LA VIA JURÍDICA i, de manera conjunta amb altres sindicats que conformen la Plataforma en defensa dels empleats públics, ha pres en els darrers dies les següents iniciatives en relació a les retallades de condicions laborals:

  • Queixa davant el Comitè de Llibertat Sindical de l’OIT, contra el Govern d’Espanya.
  • Denúncia davant la Comissió Europea de les Comunitats Europees.
  • Escrit de petició davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu.
  • Escrit a la institució del Defensor del Poble perquè sigui interposat recurs d’inconstitucionalitat del RD-L 20/2012.
  • Diversos models de reclamacions de les pagues extraordinàries o la seva part proporcional.

FETE-UGT seguirà lluitant i defensant els interessos del nostre col·lectiu, des de la unitat sindical i des d’un sindicalisme útil i compromès.

Roser Font Secretària General FETE-UGT de Catalunya