Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

  • Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell B2 del MECR
  • Nivell C1 del MECR

Termini: del 19 de novembre (a partir de les 9 h) al 23 de novembre de 2018

Pagament de la taxa d’inscripció: fins al 26 de novembre de 2018 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 29 de novembre de 2018

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 17 de desembre de 2018

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 17 de desembre de 2018

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2018

Prova escrita: 8 de febrer de 2019 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova d’expressió i interacció oral: el dia d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita

Qualificacions provisionals: 25 de febrer de 2019

Termini per presentar reclamacions: fins les 12 h del 28 de febrer de 2019 o del tercer dia a partir del dia de publicació provisional de resultats

Qualificacions definitives: 1 de març de 2019