Print Friendly, PDF & Email

Resolució de 26 de maig, de modificació de la Resolució de 13 de juliol de 2016, que estableix els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de servei com a substitut fins al 30 de juny de 2017 en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament, rebran un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat durant els mesos d’abril, maig o juny de 2017.

La formació s’acreditarà amb la presentació del justificant corresponent abans del 22 de juny de 2017, als Serveis  Territorials

Butlletí