Print Friendly, PDF & Email

Aquell professorat que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost

Butlletí: CURSOS PER PROFESSORAT INTERÍ COBRAMENT ESTIU.MARÇ 2017 definitiu

Cursos Online i presencials mes juliol reconeguts pel departament

     PREUS:  online      40 € afiliats,   80 € nou afiliats,   120 € no afiliats

               Presencials  75 € afiliats, 120 € nou afiliats,   300 € no afiliats

      INSCRIPCIONS AQUÍ