Print Friendly, PDF & Email

Us comuniquem que a la propera nòmina del mes de gener veureu reflectit l’increment de l’1% en tots els conceptes retributius, compliment específic inclòs.

Heu de tenir en compte que els treballadors/es que estiguin de baixa o la iniciïn amb anterioritat a l’1/2/2016 no tindran l’increment fins que agafin l’alta. Això està motivat per la vigència de l’Acord 2/2012 (del descompte salarial per baixes) que estableix que els treballadors/es que estiguin en situació d’incapacitat se’ls retribuirà el 100% de les retribucions acreditades el mes anterior a l’inici de la baixa.

 

Per poder veure tot els contingut heu de ser usuaris registrats, si ja ho esteu connecteu-vos:

Usuaris Existents Entrada