Print Friendly, PDF & Email

REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL/A MENOR DE 6 ANYS  

Un cop acabat el període de permís per maternitat i el de paternitat en cas de gaudir-lo, es podrà sol·licitar:

1. Jornada completa.

2. La compactació amb una reducció d’un terç o de la meitat  de la jornada percebent  el 80% o el 60% de les retribucions respectivament.

1/3 JORNADA = 122 dies de compactació  (4 mesos)

1/2 JORNADA = 183 dies de compactació  (6 mesos)

La durada de la reducció de jornada , en cas que s’hagi compactat el primer any de serà com a màxim:

Reduccions 1/3 – fins que el fill o filla faci els 5 anys i 4 mesos.

Reduccions 1/2 – fins que el fill o filla faci els 5 anys i 6 mesos.

**AVÍS IMPORTANT**

Un cop finalitzada la baixa maternal en el cas triar la modalitat de compactació, durant **12 mesos** no es podrà renunciar a la reducció de jornada, en el cas de   fer-ho cal tornar els diners.

 

L’apunt personal sobre el tema.

Us enllacem un powerpoint amb totes els permisos que tenim per naixement.
Permís Maternitat i Paternitat 2012

View more PowerPoint from David Heras

One thought on “Com queda la Maternitat 2012”

Comments are closed.