Print Friendly, PDF & Email

Si no estàs d’acord amb les notes de l’oposició hauràs de reclamar al president del teu tribunal mitjançant una instància.

Model reclamació de la fase d’oposició