Print Friendly, PDF & Email

A la Mesa General de Funció Pública del passat mes de juny, la UGT va signar un acord que ampliava de manera important els supòsits d’incapacitat temporal en els quals s’incrementarà fins al 100% el cobrament de la nòmina

Entre alguns d’aquests supòsits ampliats hi trobem els processos gripals, les patologies al·lèrgiques o la varicel·la. 

 

Podeu consultar el Butlletí