Print Friendly, PDF & Email

Comencem a recuperar la paga extra del 2013TAMBÉ S’ACORDA LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT I LA INCLUSIÓ DE NOUS SUPÒSITS D’IT AMB EL 100% DE RETRIBUCIONS

Aquest passat divendres dia 16 de juny es va reunir la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAG), integrada per membres del Govern i per les organitzacions sindicals representatives, UGT, Ccoo i Iac-Catac, reunió emmarcada en el procés de reivindicació de les forces socials per lluitar contra la precarietat laboral i per a la restitució dels drets laborals i socials espoliats en els darrers anys.

En aquesta reunió, UGT i Ccoo hem signat un acord que permet iniciar la recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014, dona estabilitat a les plantilles amb la reducció de l’índex de temporalitat i limita la penalització retributiva per motius de baixes laborals. Cal dir que el sindicat Catac no ha signat aquest acord.

Pel que fa a qüestions retributives, aquest acord suposa que el Govern abonarà durant el 2018 el 10%, com a mínim, de la paga extra robada el 2013 i que abans del 30 de setembre d’aquest 2017 es reprendran les negociacions per tal de calanderitzar l’abonament de la resta d’aquesta paga de 2013, la totalitat de la de 2014 i la devolució dels drets laborals, socials i retributius que ens han estat arrabassats els darrers anys i que encara resten pendents de restitució, com és el cas del FAS, la Productivitat, Pla de Pensions…

En relació a l’estabilitat laboral, UGT ha aconseguit que el Govern assumeixi les línies bàsiques de l’Acord Estatal signat el mes de març, i que es comprometi a adoptar les mesures necessàries per reduir la temporalitat i avançar en l’estabilització de l’ocupació a la Generalitat. Entre d’altres, l’acord estableix que la cobertura temporal en cada àmbit haurà de situar-se per sota del 8% en el termini de tres anys.

L’acord inclou també la incorporació de nombrosos nous supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions, com per exemple les infermetats greus recollides als Reials Decrets 1148/2011 i 2210/1995.