Competències bàsiques de l’àmbit artístic (música i educació visual i plàstica)