Print Friendly, PDF & Email

COMUNICAT DELS DELEGATS DE PRL DE LA UGT EDUCACIÓ PÚBLICA


Davant les altes temperatures, que sobrepassen amb escreix la temperatura màxima que determina l’Annex III del 
RD 486/1997 de 14 d’abril, la qual cita textualment que “La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27 graus Centígrads”, l’equip de delegades de Prevenció de Riscos Laborals de la UGT declarem que:

 • Les recomanacions que envia el servei de PRL del Departament d’educació són insuficients, i traspassen la línia de la manca de respecte. De debò posar-nos roba fresca i beure aigua és una mesura suficient quan tenim les aules plenes i estem a 35 graus centígrads?
 • La paralització del Servei (tancar escoles) s’ha de fer si davant un perill imminent que comprometi la integritat física de les treballadores no es prenen les mesures adequades que garanteixin la seguretat i la salut en el lloc de treball, emparats per la llei de Prevenció de Riscos laborals. S’haurà de garantir la seguretat i salut de tot el col·lectiu, tal com especifica l’article 21 de la llei 31/1995 de 8 novembre, de prevenció de riscos Laborals.
 • Les delegades de prevenció de riscos laborals de la Junta de Personal tenim la potestat de demanar el tancament d’un centre educatiu si ens ho demaneu, sempre i quan estiguem en majoria d’acord, i fer que vingui inspecció de treball a fer les actuacions corresponents (ens podeu fer arribar la demanda a les diferents delegades de PRL electes a la Junta de Personal).

 

La UGT insistim, un cop més en:

 • Demanar la intervenció urgent dels serveis de PRL del Departament d’Educació a causa del risc greu i imminent  pels treballadors i treballadores en relació a les altes temperatures que sobrepassen els límits legals.
 • És molt important que, centre per centre, responeu a les “recomanacions davant l’onada de calor” que us han enviat des del Departament, dient que són insuficients i que el risc continua, i que poseu denuncia a Inspecció de treball. Podeu trametre un registre de les altes temperatures (tindrà més força si la demanda es fa de manera individual i sumem moltes demandes individuals en lloc d’una que parli en general). Només així podrem fer venir a inspecció de treball a aquells centres que hagin fet la demanda per investigar i corroborar el que denunciem.

NO PODEM CONTINUAR AIXÍ!

Estem vivint un final de curs dels més calorosos que recordem, mentre el Departament amb els seus tècnics ubicats a despatxos a 25 graus prenen decisions i redacten normatives per fer-nos tornar als forns escolars el proper  cinc de setembre en condicions similars o encara pitjors.

DEMANEM:

 • L‘endarreriment de l’inici del curs escolar i jornada intensiva tot el mes de setembre per garantir la seguretat i la salut al lloc de treball.
 • Mesures reals i efectives que garanteixin les temperatures de confort tèrmic recollides per llei.
 • La dotació, sense protocols previs d’aparells de refrigeració a tots els centres escolars de Catalunya.
 • Respecte!! Les recomanacions enviades pel servei de PRL són, un cop més una presa de pèl, que no garanteixen el confort tèrmic ni la seguretat i salut de  les treballadores.

A més a més, exigim dotacions consistents en:

 • Tendals per als patis que facin ombra
 • Mesures d’aïllament als edificis
 • Presència de més vegetació (arbres) als patis per tal de tenir ombres naturals

Portem dos anys molt durs, a on l’educació, com a servei essencial, ha estat al peu del canó. En varen enviar a les aules sense una correcta gestió de materials que van provocar contagis massius, portem un curs a on tenim una Conselleria que sembla que no tingui  més objectiu que maltractar a les treballadores dels centres educatius, I ara hem de treballar fora del llindar que diu la llei??

 

La UGT farem les accions i denúncies que calguin i donarem el suport que ens demaneu!

Plantem-nos!!
Denunciem!!