Print Friendly, PDF & Email

Des de UGT Educació de Catalunya mostrem el nostre desacord amb les mesures preses per part del Departament d’Educació per a la tornada a les aules al setembre.

Aquestes mesures no contemplen en cap cas la seguretat de les treballadores ni de l’alumnat, tot posant en risc a totes les persones de la comunitat educativa que faran ús del centre.

Els grups de convivència estable no garanteixen la reducció de risc de contagi, en tant que  aquests grups “bombolla” queden desfets quan acaba la jornada escolar i en el fet que a molts centres educatius hi ha germanes i germans que van a diferents grups/classe, l’assistència a extraescolars, etc.

Vint-i-cinc ( en el millor dels casos, perquè tenim aules amb vint-i-set) i trenta alumnes a primària i secundària, més la docent i les especialistes, tancades en un espai tan petit, incompleix, de ple, totes les mesures de prevenció que aconsellen des de Salut per a la convivencia amb el virus en la “nova normalitat”.

Si no podem fer reunions de més de deu persones, de debò no és imprudent ficar més de trenta en un espai petit? Un cop més es fa palesa la manca de coordinació real entre Conselleria de Salut i Educació.

Les mesures van més encaminades a agilitzar els cribatges i rastrejos en cas de positiu, que en tenir cura de les persones que ocuparan aquests espais.

Un cop més el Departament liderat pel Conseller Bargalló posa de manifest les greus carències que portem arrossegant a l’escola pública catalana, donades les retallades que portem patint des del 2010: Manca de recursos humans i materials, i manca de vocació de diàleg amb les representants de les treballadores. Així com la rentada de mans en passar la responsabilitat de la gestió i dels plans de contingència als equips directius, tot creant greuges comparatius entre els diferents  centres i un treball sense una línia comuna, fruit del Decret d’Autonomia de centres que tant de mal està fent al nostre sector.

El personal docent de Catalunya no és personal sanitari. Des de UGT educació pública vam proposar la figura de la persona tècnica sanitària O infermera real i presencial a cada centre i no una infermera de referència amb la qual l’únic contacte serà telefònic.

El menyspreu per part de qui ens mana a Catalunya ja no és cap a les treballadores de les escoles, sinó també cap a tot l’alumnat i les seves famílies, tot exposant-nos a tothom sense mesures de qualitat per tal de prevenir els contagis, mentre que fer qualsevol gestió al departament es necessita anar amb cita prèvia, mascareta i altres mesures de protecció.

És per això que des de  UGT Educació, demanem amb urgència una reunió de la paritària de salut del Departament amb les representants de la part  social, per tal d’establir una línia comuna de treball que garanteixi la nostra salut i la dels i les nostres alumnes.

Des de UGT Educació, exigim al Departament baixar ràtios a quinze ( O menys) alumnes per aula,  i contractar més docents. Amb els vuit mil i escaig que va anunciar el Departament a plena veu no n’hi ha prou, tot tenint en compte que dos terços d’aquests vuit mil docents són els que cada any es contracten.

Exigim també l’obligatorietat de portar mascaretes a tots els alumnes a partir de 6 anys.

Es necessita també buscar nous espais. De sobte aquest tema s’ha paralitzat però és evident que si desdoblem grups necessitem nous espais per ubicar-los. Així com personal de neteja que desinfectés constantment les zones més concorregudes.

Des de la UGT Educació portem anys reivindicant una jornada escolar flexible, que facilita que les nenes i nens que puguin i/o vulguin, marxin a casa per dinar amb la jornada lectiva ja feta, estalviant així la seva tornada a les aules per la tarda, minimitzant el temps dins l’edifici escolar i la seva exposició al contagi. Així com els viatges d’ àvies, tietes,etc… que de vegades són fins a 4.

Aquesta jornada, continuada i flexible, fa més de vint anys que es fa a altres territoris de l’estat amb gran acceptació i èxit per part de la comunitat educativa.

I no hem d’oblidar la regulació i el disseny del treball “on line” arribat el cas d’un nou confinament tot dotant de recursos tecnològics a les famílies més desfavorides.