Print Friendly, PDF & Email

assumpcioEl curs 2014-2015 comença de la mateixa manera que els darrers, amb un empitjorament de les condicions laborals i salarials dels docents i dels altres treballadors i treballadores de l’educació.

Continuem exigint la cobertura de les substitucions al 100% de dedicació i salari des del primer dia. És el tercer any consecutiu que es repeteix aquesta situació i aplicada exclusivament a Catalunya.

Aquesta mesura fruit de l’Acord de Govern 60/2012  del 26 de juny del  2012,  que va ser concebuda com a mesura excepcional, havia d’estar vigent fins el mes de març de 2014, però els pressupostos generals del 2014 li han donat vigència sine die.

Exigim al Govern la fi d’aquesta mesura.

A la vergonyosa situació descrita anteriorment,  cal afegir un altra excepcionalitat en el panorama docent estatal: la continuïtat de la retallada salarial d’un 7% anual de les nostres retribucions (l’equivalent a una paga extraordinària), també per tercer any consecutiu.

La Consellera d’Ensenyament afirma que la plantilla de treballadores i treballadors de l’educació pública no ha disminuït, el que amaga és que el nombre d’alumnes si que ha crescut d’una manera continuada,  sobre tot a secundària. Aquesta etapa ha patit una important disminució de recursos d’atenció a la diversitat i tots els altres suports individuals.

A l’augment de ràtios que això comporta cal afegir la manca de centres de nova creació la qual cosa obliga a encabir  d’alumnat cada cop més nombrós en centres de secundària ja complerts o en antigues escoles de primària en desús no concebudes per les necessitats de l’alumnat de secundària.

Malgrat  de les reiterades declaracions del Govern i de la Consellera de resistir-se a l’aplicació de la LOMCE, no s’han concretat mesures importants que puguin diluir els seus efectes i no és tenen en compte les conseqüències normatives, educatives, econòmiques, professionals i laborals que representa.

En el mateix sentit d’aplicar la LOMCE, el Departament d’Educació està elaborant una modificació del procediment per seleccionar la direcció d’un centre educatiu. Tots els sindicats de la Mesa Sectorial (igual que ha estat rebutjat per totes les organitzacions del Consell Escolar) exigim que l’administració rectifiqui la modificació proposada i que faci aquest procediment el més democràtic, participatiu i transparent possible.

Però encara més, tots el sindicats de la part social exigim un canvi radical en les Meses de negociació perquè en aquestes es produeixi una negociació real.

Encoratgem a tota la Comunitat Educativa a fer palès que el 15 de setembre NO COMENÇAREM EL CURS AMB NORMALITAT sinó amb molts problemes que vénen d’antuvi i d’altres de nous que provem de superar dia a dia gràcies a la col·laboració de tots els sectors de la Comunitat Educativa i l’esforç i dedicació de totes i tots els que treballem a l’escola pública.

CCOO, USTEC•STEs (IAC), ASPEPC-SPS, UGT