Print Friendly, PDF & Email

Els sindicats USTEC STES IAC, CCOO, INTERSINDICAL-CSC, PROFESSORS DE SECUNDÀRIA, UGT i CGT, denunciem la manca de respecte i de voluntat de cooperació que ha tingut el departament d’Educació en impulsar una reforma del currículum de l’FP d’esquenes al professorat, i la comunitat educativa en general, que no han tingut la finalitat de debatre sobre sobre l’objectiu de la reforma i si els canvis proposats són els idonis, sinó més aviat en aconseguir, la validació d’un model ja decidit d’entrada.

El Departament d’Educació ha menyspreat també les forces sindicals i l’espai de negociació col·lectiva del professorat, en no establir un calendari de treball amb elles. Hem de dir que s’han convocat poques reunions de la mesa tècnica, tard i a deshora i, a vegades, precipitadament i quan s’ha fet, sense comptar amb la documentació prèvia sol·licitada ni cap proposta nova sobre la taula. És a dir, sense informació suficient per a poder generar el debat i el diàleg previ entre tota la comunitat educativa que requereixen unes modificacions curriculars com les plantejades i que per la seva transcendència cal que tinguin un fort consens.

Malgrat haver fet públic un comunicat conjunt el dia 17 de desembre on les forces sindicals exposàvem el nostre posicionament, l’administració educativa no ha volgut asseure’s per parlar de cap de les demandes de millora, i ni tan sols ha facilitat la documentació sol·licitada pels sindicats. Tampoc ha facilitat les evidències i els estudis que justifiquin els motius per tirar endavant una modificació curricular a mínims que comporta canvis innecessaris en l’organització dels mòduls , l’augment del desconeixement de la normativa laboral de l’alumnat d’FP i una submissió dels cicles formatius convencionals als duals. L’objectiu d’aquesta reforma no pot ser exclusivament la millora quantitativa de dades per arribar a uns percentatges de dual que ‘ens facin més europeus’ per si mateixos o per augmentar el nombre de titulats a qualsevol preu, sense importar la qualitat de la seva formació, amb els perjudicis que pot causar a les persones que es formen en particular i a la societat en general.

Mentrestant, hem pogut veure que el Departament d’Educació ha engegat una campanya propagandística milionària per afavorir la percepció social dels beneficis de l’FP mentre es nega a revertir les retallades del professorat, a dotar els centres públics de Catalunya dels recursos necessaris i manté l’infrafinançament educatiu i les taxes públiques en els cicles de grau superior. 

El professorat veu amb preocupació com aquesta forma de procedir s’estén també ara als cicles formatius d’arts i disseny. La pretensió d’externalitzar pràcticament una quarta part dels estudis, a canvi de substituir hores al centre educatiu per hores d’estada a l’empresa inexistent o simulada , comporta un buidatge inadmissible de contingut. Es suprimeixen matèries específiques  que fomenten el desenvolupament humà i la projecció laboral. La supressió posa novament l’alumnat en perill donat que pot facilitar encara més la seva explotació laboral com a personal poc qualificat. 

Gràcies a la mobilització sembla que hem aturat la pèrdua de llocs de treball del professorat pel proper curs però sense cap garantia que amb aquesta reforma curricular hi hagi una pèrdua significativa dels llocs de treball del professorat d’FP els cursos següents.

En cap cas acceptarem uns canvis que suposin menys hores de docència amb afectació negativa a les plantilles docents i que supeditin la tasca educativa a la productivitat i a les necessitats del mercat en lloc de les de les persones,com a futurs professionals, i de  la comunitat.

Hem de dir que en realitat no s’ha demostrat que comporti cap millora de la formació professional, tot al contrari, suposa una disminució de dotació que influeix directament en la qualitat formativa i educativa de tot l’alumnat d’FP. 

La millora qualitativa de l’FP passa per revertir les retallades, millorar les condicions laborals, reduir les ràtios i dotar-la d’un pressupost propi. Continuem ben lluny de l’objectiu d’inversió en Educació del 6% del PIB, amb el nou pressupost que s’intenta validar al Parlament es passa del 2,19% al 2,24% del PIB. La partida de l’FP torna a ser la Ventafocs pressupostària! 

Si el Departament no rectifica i es nega a complir el que va prometre el juliol de 2019, el Sindicats sotasignants continuarem amb les mobilitzacions fins a aconseguir que el Departament rectifiqui.

 Professors formació professional amenacen vaga indefinida