Print Friendly, PDF & Email

Comunicat unitari sindical: Per un inici de curs en condicions de seguretat!

Els sindicats de l’educació pública unitàriament volem exposar un seguit de mesures que creiem que són imprescindibles per a l’inici de curs per compensar les carències viscudes pel nostre alumnat a tots els nivells el final de curs passat, per salvaguardar el dret a l’educació dels nostres infants i joves i la salut pública, i per la prevenció de noves situacions de rebrot que ens poden tornar a portar a les portes d’un nou confinament, com molts experts ja assenyalen.

Per tot això, els sindicats sotasignats exigim a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Educació que no estalviï esforços de cara a l’inici de curs i, plantegem l’adopció de les següents mesures:

– Garantir la presencialitat de tot l’alumnat a tots els nivells educatius.

– Reduir les ràtios d’alumnes per aula: 10 a infantil i 15 a primària i secundària i a la resta de nivells educatius.

– Increment de personal docent, d’atenció educativa i de serveis necessari per tal d’aplicar aquestes ràtios de seguretat que reclamem mantenint les especialitats i l’atenció a la diversitat.

– Adoptar mesures de prevenció i protecció de la salut a persones treballadores, alumnat i famílies:

  • Ús obligatori de mascaretes a partir de 6 anys.
  • Garantir EPI’s per als treballadors i treballadores: mascaretes FFP2 i pantalles facials
  • Garantir la distància de seguretat dins de les aules i centres educatius.
  • Treballadors i treballadores vulnerables que no ha rebut encara resposta dels serveis de prevenció: que no s’incorporin fins a tenir la informació sobre la seva consideració de vulnerabilitat o sensibilitat.

Els sindicats d’educació reclamem al Departament d’Educació el màxim consens possible, tot i que l’Administració s’ha mostrat inaccessible a les nostres propostes de negociació fins ara, continuem mostrant voluntat negociadora. El que va passar durant el final de curs, amb tota la complexitat de la situació que estem vivint, no pot tornar a passar.

Per això emplacem al Departament a no dilatar més aquesta situació d’incertesa, assumir les mesures que proposem i comprometre’s a negociar a partir d’ara pel bé del conjunt de treballadores i de la comunitat educativa.

Des de la unitat sindical no descartem les formes de mobilització col·lectiva que siguin necessàries.