Print Friendly, PDF & Email

        A la Mesa Sectorial del passat 5 d’octubre (disponible a https://publica.cat/mesa-sectorial-22-set-2022/) UGT Educació ja vam informar al Departament respecte recents sentències que afectaven a la consideració del temps treballat com a interí/na, previ a la condició de funcionari/a, així com la seva afectació a la valoració dels mèrits del Concurs de Trasllats.
Aquestes sentències determinen que els seveis prestats com a interí/na han de rebre la mateixa valoració com a mèrit al Concurs de Trasllats (CT) que el temps treballat com a funcionari/a i que, per tant, no poden rebre una menor puntuació.
En conseqüència, a la resolució que es publicarà demà 14 d’octubre ja es veurà reflectit.

        Segons informa el Departament, en el moment que l’aplicatiu del CT estigui disponible, les persones que hi participin podran veure al mateix aplicatiu els diferents càrrecs que hagin tingut mentre eren personal interí i pels quals puguin rebre puntuació.
Per contra, el temps treballat com a interins/es no hi apareixerà. Això ho afegirà el mateix Departament “d’ofici” , sense que les persones hagin de fer cap petició. Així, apareixerà reflectit posteriorment al llistat provisional.

        El Departament informa que no ha tingut temps d’adaptar l’aplicatiu informàtic per a poder-ho tenir disponible quan s’obri el termini de presentació de sol.licituds. En el cas, que la puntuació no correspongui al temps treballat, tindreu 10 dies a partir de la publicació per fer les reclamacions pertinents.

Dades previstes (pendents de confirmar amb la publicació al DOGC)

-Publicació al DOGC: divendres 14 d’octubre.
Presentació de sol·licituds: del 17 d’octubre al 7 de novembre del 2022
-Resolució provisional: febrer de 2023 (amb 10 dies hàbils per presentar reclamacions).
-Resolució definitiva: abril – maig de 2023

UGT Educació Pública