Print Friendly, PDF & Email

Avui 7 de juny, a les 11h, UGT i CCOO hem convocat una concentració davant de la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques (SGAM/ICAM) per denunciar i manifestar el nostre rebuig davant la vulneració reiterada, drets de les persones treballadores.

Fa anys que la UGT i CCOO venint reivindicant modificacions i millores en l’àmbit de la gestió de l’ICAM. Tot i les diferents reunions que hem mantingut amb la direcció d’aquest organisme i les denuncies públiques que hem portat a terme no s´han aconseguit canvis substancials.

Són massa vegades les que l’ICAM dona altes forçades a persones treballadores que no estan en condicions òptimes de salut per reincorporar-se al seu treball habitual, fins i tot deixant a moltes d’elles en risc d’acomiadament quan el servei de prevenció de l’empresa considera que no estan aptes per fer la seva feina.

Reclamem solucions per acabar amb les situacions d’indefensió que pateixen els treballadors i treballadores i amb la manca de recursos en la gestió d’aquest organisme. És necessari reorientar la funció d’avaluació que fa l’ICAM sobre l’aptitud mèdica per treballar. S’ha de garantir que l’ICAM avalua l’aptitud laboral tenint en compte el lloc i les condicions de treball concretes i l’estat de salut. Aquesta orientació requereix que l’ICAM es coordini amb els serveis de prevenció, Autoritat Laboral i Sanitària i les Unitats de Salut Laboral que haurien de facilitar informació sobre les condicions de treball a les quals s’ha d’incorporar la persona treballadora.

Per poder fer això cal incorporar més personal i dotar de més temps i millors mitjans a les persones professionals que han de fer aquesta avaluació.

La UGT instem el Govern a fer una reorientació de l’SGAM amb una visió social, útil i sostenible, amb la participació dels agents socials, i que abandoni les pràctiques definides sota criteris merament economicismes i que vulneren els drets de les persones treballadores.

Manifest conjunt