Print Friendly, PDF & Email

COMPANYS I COMPANYES AMB PLAÇA PER CONCURS DE MÈRITS.

COM HEU DE PRENDRE POSSESSIÓ?

Per fer-ho, si teniu previst incorporar-vos l’1 de setembre per iniciar el curs, heu d’emplenar el formulari de presa de possessió presencial i lliurar-lo, signat electrònicament, a la direcció del centre assignat que també el signarà i en farà la tramesa al servei territorial corresponent mitjançant una eValisa única amb tots els formularis rebuts. En cas que estigueu en situació de baixa mèdica o gaudint d’algun permís, haureu d’adjuntar al formulari la documentació acreditativa.

És possible que, per motius diversos, l’1 de setembre no us incorporeu a la plaça i centre assignats. És en aquests casos que haureu d’emplenar el formulari de presa de possessió telemàtica i fer-lo arribar, signat, per eValisa al Departament d’Educació o, si no teniu identificador GICAR, mitjançat el formulari de petició genèrica.

Més info i formularis: 

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/treballa-amb-nosaltres/oposicions/personal-docent/concurs-merits/nomenaments/

Si teniu dubtes, parleu amb els vostres delegats o delegades sindicals d’UGT

UGT Educació Pública