Print Friendly, PDF & Email

Avui, per fi, el Departament d’Educació publica el nombre de places convocades en el proper procès de concurs de mèrits extraordinari.

Cos de mestres:

Codi Especialitat Places
ALL Audició i llenguatge 101
EES Pedagogia terapèutica 857
INF Educació infantil 1.312
PAN Llengua estrangera: anglès 482
PEF Educació fÍsica 402
PFR Llengua estrangera: francès 8
PMU Música 298
PRI Educació primària 2.223
Totals 5.683

 

Cos de professors d’ensenyament secundari:

Codi Especialitat Places
501 Administració d’empreses 80
502 Análisi i química industrial 25
503 Assessoria i processos d’imatge personal 24
504 Construccions civils i edificacions 5
505 Formació i orientació laboral 113
506 Hoteleria i turisme 27
507 Informàtica 129
508 Intervenció socio-comunitària 91
509 Navegació i instal·lacions marines 5
510 Organització i gestió comercial 55
511 Organit. i proc. manteniment vehicles 26
512 Organit. i proj. de fabricació mecànica 28
513 Org. i projectes de sistemes energètics 8
514 Processos de cultiu aqÜÍcola 1
515 Processos de producció agrària 10
516 Processos industria alimentaria 8
517 Proces. diagnòstic clÍnic prod. ortoprot 20
518 Processos sanitaris 46
519 Processos i mitjans de comunicació 12
520 Proc. i prod.de tèxtil, confecció i pell 4
522 Processos i productes d’arts gràfiques 5
523 Processos i productes de fusta i mobles 4
524 Sistemes electrònics 12
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 24
AL Alemany 14
AN Anglès 621
AR Aranes 1
CN Biologia i geologia 368
DI Dibuix 278
ECO Economia 96
EF Educació fÍsica 326
FI Filosofia 130
FQ FÍsica i química 270
FR Francès 103
GE geografia i història 604
GR grec 20
IT Italià 1
LA Llatí 64
LC L. catalana i literatura 520
LE L. castellana i literatura 528
MA Matemàtiques 554
MU Música 166
PSI Orientació educativa 523
TEC Tecnologia 336
Totals 6.285

 

Cos de professors tècnics de formació professional:

Codi Especialitat Places
601 Cuina i pastisseria 37
602 Equips electrònics 7
603 Estètica 24
604 Fabric. i instal·lació fusteria i mobles 4
605 Instal·lació/mant. equips tèrmics i flu 4
606 Instal·lacions electrotècniques 26
607 Instal·lació i equips crianÇa i cultiu 1
608 Laboratori 7
609 Manteniment vehicles 51
610 Màquines, serveis i producció 6
611 Mecanització i manteniment de màquines 41
612 Oficina de projectes de construcció 3
614 Op. equips elab.produc. alimentaris 3
615 Operacions de processos 7
616 Operacions/equips prod. agrària 4
617 Patronatge i confecció 6
618 Perruqueria 30
619 Proced. diagnòs. clÍnic i ortoprotètics 38
620 Procediments sanitaris i assistencials 89
621 Processos comercials 36
622 Processos de gestió administrativa 58
623 Producció en  arts gràfiques 6
625 Serveis a la comunitat 75
626 Serveis de restauració 9
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 81
628 Soldadures 10
629 Tècniques i procediments d’imatge i so 5
Totals 668

 

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes:

Codi Especialitat Places
133 Alemany eoi 20
134 Àrab 3
135 Italià EOI 4
136 Japonès 1
137 Portuguès 1
138 Rus 4
139 Xinès 3
190 Espanyol 6
192 Francès eoi 26
193 Anglès eoi 58
195 Català eoi 4
197 Neerlandès 1
198 Eùscar 1
199 Coreà 1
Totals 133

 

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny:

Codi Especialitat Places
703 Cons. i resturació obres escultòriques 1
707 Dibuix artÍstic i color 14
708 Dibuix tècnic 5
709 Disseny d’interiors 9
710 Disseny de moda 1
711 Disseny de producte 1
712 Disseny gràfic 15
715 Fotografia 6
716 Història de l’art 5
719 Materials i tecn: conser. i restauració 1
720 Materials i tecnologia: disseny 3
721 Mitjans audiovisuals 6
722 Mitjans informàtics 2
723 Organització industrial i legislació 6
725 Volum 7
Totals 82

 

Cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny:

Codi Especialitat Places
806 Enquadernació artÍstica 1
809 Modelisme i maquetisme 1
812 Talla de pedra i fusta 2
813 Tècniques ceràmiques 3
817 Tècniques de patronatge i confecció 1
Totals 8

 

Teniu tota aquesta informació en la pròpia web del Departament:

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/concurs-merits/