Print Friendly, PDF & Email

Resum de 10 minuts del procés de Concurs de Mèrits per al personal docent, extret de la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

Com emplenar aplicatiu pas a pas:

 

Publicació del CONCURS DE MÈRITS