Print Friendly, PDF & Email
  • Accés al document de persones admeses:

         llista-provisional-admesos

         -Cos de Mestres: a partir de la pàgina 673 del document.

  • Accés al document de persones excloses:

         llista-provisional-exclosos

    -Accediu aqui a la llista provisional d’admesos i exclosos del concurs de mèrits a la pàgina del Departament d’Educacio.

………………………………………………………………………………….

      SECUNDÀRIA

         

          PTFP-EOI-ARTS PLÀSTIQUES

 

 

      PRIMÀRIA

…………………………………………………………………

-Assegura’t que apareixes a la llista provisional de persones admeses. Si has sol·licitat més d’una especialitat, comprova si consten totes les que has demanat.

-Si estàs al llistat de persones excloses, entra a l’Espai personal per consultar quin ha estat el/s motiu/s d’exclusió. Si vols esmenar-ho, has de presentar justificació per cada motiu d’exclusió, dins del termini de reclamacions. Cada motiu d’exclusió disposa del seu apartat corresponent.

-És important que abans de presentar la reclamació, llegeixis les instruccions de l’Espai personal per saber com has de presentar-la correctament. Aqui pots consultar els possibles motius d’exclusió i com justificar-los.

-Tots els motius d’exclusió s’esmenen a través d’una única reclamació. Assegura’t que has justificat tots els motius de l’exclusió que vols esmenar, abans de tramitar-la definitivament. Un cop presentada no podràs modificar-la, ni tampoc podràs presentar una nova reclamació.

-El termini de reclamacions és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional a l’eTauler. Només s’acceptaran les reclamacions presentades a través de l’Espai personal i dins d’aquest termini, del 10 al 23 de novembre de 2022.

-Abans de tramitar definitivament la reclamació, revisa que has justificat tots el motius d’exclusió. Si no esmenes tots els defectes que han motivat la teva exclusió dins del termini de reclamacions, es considera que desisteixes de participar en el procés i quedes definitivament exclòs.

-Com que és una convocatòria amb una alta participació, si en algun moment la concurrència és alta, és possible que hi hagi un temps d’espera o dificultats puntuals per accedir a l’Espai personal, torna a provar-ho passats uns minuts

Formalització de reclamacions______________________________________________________________________

Podeu presentar reclamació per cada motiu d’exclusió que us aparegui en aquesta pantalla.
Si la reclamació és relativa als requisits de participació:

·Reviseu els requisits per especialitat i cos que determina la resolució de convocatòria (oposicionsdocents.gencat.cat) i incorporeu la documentació acreditativa a l’espai habilitat de l’apartat corresponent (Titulació, formació pedagògica i didàctica, català/castellà).

  • Si la reclamació és relativa al pagament heu de tenir en compte el següent:

·Si el motiu d’exclusió és la manca de pagament i no heu al·legat cap motiu de bonificació, podeu emetre una altra carta de pagament per fer-lo efectiu.
·Si el motiu d’exclusió és la manca de pagament i heu al·legat algun dels motius de bonificació, primer de tot reviseu si s’ha validat l’al·legació. Un cop fet això heu de tenir en compte que:
·Si la validació del motiu al·legat és positiva però no heu pagat, podeu demanar una nova carta de pagament per fer-lo efectiu.
·Si us apareix el missatge: “Cal presentar el document acreditatiu o realitzar el pagament complet” vol dir que la validació del motiu al·legat és negativa i cal acreditar documentalment la situació que dona dret a la bonificació/exempció o, alternativament, realitzar el pagament complet.
-Per presentar un document acreditatiu, cal que marqueu l’opció de “Reclamo” i incorporeu l’arxiu pdf del document. Si en la revisió de la documentació es determina que no teniu dret a la bonificació, resultareu exclòs/exclosa del procediment selectiu a la llista definitiva de mèrits.
-Per realitzar el pagament complet, no heu de marcar l’opció “Reclamo” sinó que cal que demaneu una nova carta de pagament. Si ja havíeu realitzat el primer pagament, se us calcularà una nova carta per la diferència que resta del total a pagar. Si no havíeu pagat, se us emetrà una nova carta pel total.
-Si voleu reclamar el motiu de bonificació i a més no heu pagat la part que restava, caldrà que presenteu la documentació acreditativa, marqueu el motiu de bonificació a “Reclamo”, i a més, demaneu la carta de pagament.

  • Un cop enviada la reclamació no es podran fer modificacions.
  • En aquesta fase només es poden presentar reclamacions relatives a requisits i pagament. No es poden incorporar noves al·legacions.
  • Quan es publiqui la llista provisional de mèrits, se us habilitarà la possibilitat de reclamar per les al·legacions relatives al barem de mèrits.

UGT Educació Pública