Print Friendly, PDF & Email

 

El Departament d’Ensenyament convoca concurs de mèrits per seleccionar funcionaris docents que, reunint els requisits per accedir al cos d’inspectors d’educació, puguin ocupar temporalment, en comissió de serveis, els llocs vacants d’inspectors d’educació de les diferents Inspeccions territorials.

Es convoquen 18 llocs vacants d’acord amb la distribució territorial i de perfils professionals que s’especifiquen a l’annex 1 de la Resolució ENS/1030/2013, de 3 de maig, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya.

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 17 al 31 de maig de 2013