Print Friendly, PDF & Email

Publicada al DOGC la ​Resolució EDU/1003/2020, d’11 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.​​

La Resolució estableix la nova data per a la publicació de la llista dels aspirants seleccionats per ser nomenats com a director o directora.​ El director o directora dels serveis territorials o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona farà pública al tauler electrònic de la Generalitat, com a molt tard el dia 12 de juny de 2020.

Més informació

Concurs de mèrits per a la selecció de directors