Print Friendly, PDF & Email

Departament d’Educació
RESOLUCIÓ EDU/600/2021, d’1 de març, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=895045