Print Friendly, PDF & Email

Accés a l’aplicatiu d’inscripció

del 6 al 24 de novembre de 2014

Accés a la sol·licitud amb el codi d’usuari (Atri)

Accés a la sol·licitud amb el codi d’usuari temporal

Directoris de centres educatius

Centres que cal demanar explicitament

Centres de recent posada en funcionament

Mapa escolar de catalunya

Mapa dels serveis territorials

DOGC núm. 6730 – 17/10/2014: APROVEN PLANTILLES CURS 2014-2015

 

DOGC Núm. 6739 – 30/10/2014: CONVOCATÒRIA CONCURS DE TRASLLATS COSSOS DE SECUNDÀRIA I INSPECCIÓ: 

RESOLUCIÓ ENS/2251/2014, de 10 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

DOGC Núm. 6739 – 30/10/2014: CONVOCATÒRIA CONCURS DE TRASLLATS COS DE MESTRES: 

RESOLUCIÓ ENS/2252/2014, de 10 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

GENCAT: Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d’Educació