Print Friendly, PDF & Email

Avui s,ha publicar al DOGC la normativa que regularà el Concurs de Trasllats d’enguany.

Accés a la sol.licitud

Requisits

Poden participar en el concurs de trasllats:

  • El personal funcionari de carrera dels cossos de la Inspecció d’Educació i dels cossos docents que depenen del Departament d’Educació i que tenen destinació en un lloc de treball docent.
  • El personal funcionari de carrera en situació administrativa d’excedència, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa i adscrits a places a l’exterior o en circumstàncies anàlogues.

Els requisits de situació administrativa, especialitat, coneixements lingüístics i altres, s’indiquen a les bases de les convocatòries (vegeu l’apartat Normativa, en aquesta mateixa pàgina).

Calendari

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 17 d’octubre al 7 de novembre de 2022
  • Llista amb l’adjudicació provisional (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació): segona quinzena de febrer de 2023
  • Llista amb l’adjudicació provisional (cos de mestres): primera quinzena de març de 2023
  • Llista amb l’adjudicació definitiva (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació): primera quinzena de maig de 2023
  • Llista amb l’adjudicació definitiva (cos de mestres): primera quinzena de maig de 2023
  • Efectes de les adjudicacions: 1 de setembre de 2023

Accés a la sol.licitud (a partir del dia 17 aquí)

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri o amb l’usuari temporal que us podeu crear. Aquest codi és el que haureu d’utilitzar durant tot el procediment.

Si per algun motiu, no fos possible adjuntar els fitxers acreditatius a l’aplicació de sol·licitud, es podrà fer arribar mitjançant Petició genèrica adreçada als Serveis de Personal docent dels Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona corresponent a la seva destinació actual.

Avís al cos de mestres i als de professorat d’ensenyaments secundaris i de règim especial:

En el moment de formular la sol·licitud, no apareixerà reflectida la puntuació corresponent als apartats 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en el cos) com a personal interí i funcionari en pràctiques en centres públics del Departament d’Educació. Aquesta puntuació s’afegirà d’ofici i es podrà consultar quan es faci pública la resolució provisional.

Dubtes i consultes

Per a incidències relacionades amb la connexió informàtica, Servei d’Atenció a l’Usuari. Telèfon 900 82 82 82 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d’Educació). Correu electrònic: sau.tic@pautic.gencat.cat

Per a dubtes relacionats amb el vostre expedient personal que afectin la participació al concurs, caldrà que us adreceu als serveis territorials d’Educació de la vostra destinació actual o al Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant les vies que tinguin habilitades (preferentment, a través del canal telemàtic de Petició genèrica de la Generalitat de Catalunya).

Consulta els centres educatius aqui

Properament us informarem de les Xerrades que farem pel territori. Si voleu que un delegat/ada visiti el vostre centre i faci una assemblea informativa poseu-vos en contacte amb la persona responsable de la vostra zona.

UGT Educació Pública