Print Friendly, PDF & Email

Les properes dates previstes de publicacions relacionades amb el Concurs de trasllats 2018/2019, d’àmbit estatal, per a funcionaris dels cossos docents que imparteixen ensenyament no universitari són les següents:

Listados de adjudicación provisional

Docentes de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas

  • Listados alfabéticos generales (publicados en la web el 12 de marzo de 2019)
  1. Listado de participantes – Letras A – E  PDF
  2. Listado de participantes – Letras F – L  PDF
  3. Listado de participantes – Letras M – Q  PDF
  4. Listado de participantes – Letras R – Z  PDF

 

Inspección educativa

  • Listado alfabético general (publicado en la web el 12 de marzo de 2019)
  1. Listado de participantes – Letras A – Z  PDF

Adjudicació provisional de destinacions en Mestres 20 de març

—————————————————————————————————————————
Adjudicació definitiva de destinacions  secundâria  i de la inspecció d’educació  14 de Maig

Adjudicació definitiva de destinacions  Mestres 23 de Maig