Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Ensenyament anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

RESOLUCIÓ ENS/2502/2018, de 23 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

Resum concurs trasllats primària pdf

Resum concurs trasllats secundària pdf

XERRADA INFORMATIVA

ORDRE DEL DIA:

  • Concurs de trasllats estatal
  • Concurs de mèrits per proveir, amb caràcter definitiu llocs amb perfil professional de competència digital
  • Oposicions
  • Precs i preguntes.

Vilanova i la Geltrú

Manresa

Barcelona

Lleida

Sabadell

Tortosa

Mataró